Dromen en Droomwerk

Wat is droomwerk?

Met droomwerk (of: dromenwerk) doelen we op werkvormen voor het gaan begrijpen van de betekenis van onze dromen. Droomwerk kun je op allerlei manieren doen! Alleen of met anderen, met of zonder begeleiding van een deskundige.

Individueel kun je je in je dromen verdiepen door bijvoorbeeld je dromen op te schrijven, erover na te denken of te mediteren; er een waarheidsgetrouwe weergave of vrije verbeelding, of mandala van te tekenen; of een gedicht of collage van te maken.
In tweetallen kun je elkaar helpen: door elkaar vragen te stellen over gevoelens die de droom oproept en over de verschillende droomsymbolen, en door een luisterend oor te bieden als de droomverteller opeens een verband gaat zien tussen de droom en het waakleven.
In een droomgroep kan de uitwisseling over dromen de deelnemers brengen tot een verdiept begrip van eigen en andermans dromen, waardoor zij nader komen tot zichzelf en elkaar. Gaat het om een team, dan kan het stilstaan bij nachtelijke dromen verrassende impulsen geven aan organisatie- en visie ontwikkeling.

De betekenis van dromen weten

Soms kan het even duren voordat het kwartje valt, maar als je de betekenis van je droom hebt gevonden, weet je zelf dat het klopt! Je voelt dan een duidelijk 'Aha'.

De waarde van luisteren naar je dromen

Veel dromen houden je een spiegel voor. Heb je de boodschap begrepen, dan kun je je leven op die punten anders gaan inrichten. Een aantal mooie voorbeelden daarvan zijn te zien in drie afleveringen van het KRO-programma De dromendokter.

Hiermee is nog niet alles verteld over de rijkdom van luisteren naar je dromen.
Meer informatie zal in de loop van de tijd worden toegevoegd.